Financieel Jaarverslag 2015

06-02-2016 18:24

Het bestuur van Stichting Happy Dogs of Romania heeft in haar vergadering van 4 februari 2016 het Jaarverslag 2015 vastgesteld. 

Het kalenderjaar 2015 is het eerste volledige jaar van de Stichting, opgericht per 21 mei 2014. 

Net als in 2014 stond 2015 in het teken van het bevorderen van de leefomstandigheden van de zwerfdieren in Roemenië, met name in Moreni en Bacău. In september 2015 is het asiel van Emilia Gheorghe in Brașov: Thea's Furry Friends Sanctuary toegevoegd aan de projecten.

Dankzij de vele sponsoren en donateurs konden wij lokale organisaties en privépersonen in Moreni, Bacău en Brașov, voornamelijk financieel, ondersteunen, zodat zij voedsel, medische kosten en onderdak aan de zwerfdieren kunnen bieden.

Ook in 2015 ondersteunden wij Romania Animal Rescue, Inc (RAR) financieel. RAR zet zich in voor het gratis castreren en steriliseren van zwerfdieren in de steden en dorpen in heel Roemenië, dé oplossing om het aantal zwerfdieren te verminderen.

Graag geeft het bestuur met het jaarverslag inzicht in het financieel jaar 2015 en de activiteiten, die in 2015 hebben plaatsgevonden. Daarbij staan transparantie envertrouwen als kernwaarden van de Stichting voorop. Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie om ons werk te blijven volgen en te steunen.

U vindt hier het Jaarverslag 2015

Namens het bestuur van de Stichting Happy Dogs of Romania,
Carlo Bakker
Voorzitter Stichting Happy Dogs of Romania