Over ons

Sinds het regime van dictator Nicolai Ceausescu heeft Roemenië een probleem met zwerfdieren. Boeren werden gedwongen te verhuizen uit hun dorpen naar de stad om te werken in fabrieken. Zij mochten hun honden en katten niet meenemen en werden daarom op straat achtergelaten. Na de volksopstand in december 1989 werd Roemenië een democratisch land. Door het beleid van de regering na de revolutie begonnen de zwerfhonden en -katten zich veelvuldig te vermenigvuldigen en werden zij door de Roemeense overheid vogelvrij verklaard.

 

Begin januari 2013 zijn wij, via Facebook, in contact gekomen met Dana Puscoci uit Boekarest. Door haar schrijnende verhalen en vaak verschrikkelijke foto's hoe met de zwerfdieren in Roemenië omgegaan wordt, begonnen wij haar te sponsoren. Via Dana zijn wij in  april 2013  in contact gekomen met Anca en Anda in Moreni en met Corina en Laura in Bacau.

Zowel Anca en Anda als Corina en Laura gingen wij sponsoren, zodat zij voer konden kopen of de rekening van de dierenarts konden betalen. Ook stuurden wij ze pakketten met medicijnen en voer. In Moreni hebben wij geholpen met de aanschaf van een stuk land, naast Happy Dogs Garden, zodat de honden meer ruimte hadden.

De vele (chat- en mail)contacten die hierdoor ontstonden, hebben in oktober 2013 geleid tot een eerste bezoek aan Roemenië. Nu konden wij met eigen ogen de situatie in Boekarest, Moreni en Bacau zien en het vele werk, dat zij verrichten. Ook konden wij met eigen ogen zien, dat onze steun zeer goed terecht is gekomen en zeer nodig is.

Het bezoek in oktober 2013 is opgevolgd door nieuwe bezoeken. En tijdens elk bezoek blijkt de noodzaak voor hulp aan de zwerfdieren, de geweldige inzet van de vrijwilligers ter plekke en de dankbaarheid voor onze hulp.

Door al deze contacten en bezoeken hebben wij in mei 2014 besloten om een eigen stichting, Stichting Happy Dogs of Romania, op te richten om de leefomstandigheden van de zwerfhonden en -katten in Roemenië te verbeteren en de vrijwilligers zoveel mogelijk te helpen, via donaties, sturen van voer en medicijnen en het promoten van de zwerfdieren.

Ons team

Carlo Bakker

Functie: oprichter en voorzitter

In januari 2013 ben ik, via Astrid Westerman, voor het eerst gewezen op de schrijnende situatie en leefomstandigheden van de zwerfdieren in Roemenië. Het eerste hondje, dat mijn hulp kreeg (en overigens nog krijgt), was Jeny. Een hond, die met haar achterpootje vastzat in een hek. 

Van het één kwam het ander en al snel kregen ook Anca in Moreni en Corina en Laura in Bacău hulp in de vorm van donaties voor voer en medische kosten van de zwerfdieren ter plaatse. 

In juli 2013 kwam de gelegenheid om bij te dragen in de aanschaf van een volkstuintje in Moreni, dat grensde aan de bestaande opvanglocatie: Happy Dogs Garden. Deze bijdrage heeft ertoe geleid, dat Astrid en ik in oktober 2013 voor het eerst naar Roemenië zijn afgereist om de situatie en leef-omstandigheden van de zwerfdieren met eigen ogen te aanschouwen. Dit bezoek was trouwens juist na het afkondigen van de Euthanasiewet van zwerfdieren door de Roemeense regering.  

Na de eerste twee bezoeken in oktober 2013 en april 2014 heb ik de Stichting Happy Dogs of Romania opgericht om op onze manier een steentje bij te dragen aan het "bevorderen van de leefomstandigheden van de zwerfdieren in Roemenië".

Zelf heb ik een zogenaamde deeltijdhond, Tosti genaamd, die in oktober 2010 als een puppie van zes maanden uit Spanje is gekomen. 

Sinds april 2015 had Tosti een vriendje: Tommie. Nadat zijn eigenaar was overleden, kwam Tommie (toen 13 jaar) bij ons. Gebleken was, dat Tommie geen prettig hondenleventje had geleid, maar begon weer meer en meer echt hond te worden.

Helaas mocht Tommie niet al te lang bij ons blijven. Op 22 december 2016 hebben wij hem in laten slapen. Hoewel zijn koppie nog wel wilde, wilde zijn lichaam en zijn hartje niet meer. Slaap zacht lief vriendje...

 

Miranda den Daas

Functie: secretaris

Hallo, ik ben Miranda den Daas en ook ik heb een groot dierenhart. Als 'moeder' van een hond van 13 en een poes van 16 weet ik als geen ander hoe het hebben van dieren je leven kan verrijken. Voor ons gezin zijn dieren om ons heen onmisbaar. Ik zou dan ook alle dieren een goed en warm mandje gunnen. 

Hoe schrijnend is het dan ook om te zien wat er allemaal om ons heen in de wereld gebeurd en hoe slecht er soms met dieren wordt omgegaan. 

Vandaar de oprichting van onze stichting 'Happy dogs of Romania'. Met onze stichting proberen wij zo veel mogelijk donateurs te werven om het goede werk van de vrijwilligers op de projecten financieel te ondersteunen. Dit is hele directe hulp wat veel effect heeft. 

Doet u met ons mee?

 

Astrid Westerman

Functie: penningmeester

Mijn naam is Astrid en woon samen met mijn man Freddy en onze twee (ex-asiel)katten Zoë en Binky. Mijn ouders hadden altijd al katten, dus de liefde en respect voor dieren werd al vroeg meegegeven. 

Op mijn 22ste ben ik begonnen als vrijwilliger bij een kattenasiel en niet lang daarna ben ik ook actief geworden voor buitenlandse zwerfdieren via Stichting WereldAsielen en Stichting Happy Dogs of Romania. 

Ieder werkbezoek aan de projecten in Roemenie is indrukwekkend, maar de vrijwilligers zijn altijd erg blij met onze (morele) steun. Zij doen dagelijks het keiharde werk, daarom mijn diepe respect en inzet om hen vanuit Nederland zo goed mogelijk te ondersteunen.