Water naar het asiel in Moreni

13-06-2020 19:53

Sinds november 2013 bevindt het grote asiel zich op een afgelegen stuk land buiten Moreni, zonder aansluiting op elektra en water. Voor elektra wordt gebruik gemaakt van een generator. 

Voor water werden vele jaren grote waterflessen gevuld bij een watertappunt om naar het asiel te brengen. Later werd door de gemeente met een tankwagen grote watertanks gevuld. Toch was het altijd behelpen. 

Maar in juni 2020 is een aanvang gemaakt met de aanleg van een waterleiding naar het asiel!