Happy Dogs Moreni 

Happy Dogs Garden en Happy Paws Sanctuary hebben sinds november 2013, naast hun eigen locatie, een gezamenlijk onderkomen: "Happy Dogs Moreni". Het stuk land, waarop het asiel is gebouwd is door de gemeente Moreni in bruikleen gegeven. Het asiel is omheind en bevat tevens een quarantaine en een opslagruimte, waarvan het dak begin april 2014 gereed is gekomen. In juli 2014 waren ook alle verblijven voorzien van een dak, zodat de honden beschermd zijn tegen de zon, regen en sneeuw. Verder werden in 2016 alle paden verhard, zodat de honden en medewerkers geen last meer hebben van modder wanneer het geregend heeft.

Voorzieningen die nog gerealiseerd moeten worden, zijn onder meer aansluiting op water en elektra. Helaas is de bodem te zeer verontreinigd om een waterbron te slaan. In de buurt van het onderkomen wordt nog altijd olie gewonnen. Ook het aanleggen van elektra is vooralsnog een onmogelijk opgave. De kosten hiervan lopen tegen de € 5.000,--, hoewel de elektradraden over het asiel lopen.

 

Direct achter het asiel zijn twee afgeschermde speelvelden voor de honden gemaakt, zodat zij even de poten kunnen strekken, kunnen rennen, spelen en snuffelen. 

Fimpje van het asiel

Op 9 januari 2019 is een filmpje gemaakt van het 'grote' asiel. 

Happy Dogs Garden

Anca is al vele jaren begaan met het lot van de zwerfdieren in haar woonplaats Moreni. 

Op 1 maart 2013 had Anca een plek gesticht voor de ongewenste zwerfhonden in Moreni: Happy Dogs Garden. Het is een naar Nederlandse begrippen te beschouwen als een volkstuintje. Vele inwoners houden daar dieren, zoals varkens, kippen en eenden en verbouwen er groente en fruit. Ook hebben velen er honden ondergebracht, vaak bedoeld als waakhond. 

Het "tuintje" van Anca is ingericht om honden, die van de straat gered worden, onder te brengen. In juli 2013 had zij haar tuintje uitgebreid met een groot stuk land dat aan haar tuintje grenste. Op deze manier heeft zij én meer ruimte voor de honden gecreerd én kan zij meer honden opvangen.

In november 2013 is Anca, samen met Anda, gestart met de bouw van een nieuw en groot asiel: Happy Dogs Moreni. In dit asiel verblijven zo'n 200 honden. Happy Dogs Garden is nu voornamelijk bedoeld als laatste opvang voor de honden, die geadopteerd zijn en klaar gemaakt worden voor de reis óf voor de honden, die speciale zorg en aandacht nodig hebben. 

Happy Paws dog sanctuary

Anda heeft eind 2011 Happy Paws dog sanctuary in Moreni, Roemenië geopend. Een veilige plaats waar de zwerfhonden in Moreni worden opgevangen en verzorgd tot ze geadopteerd worden. Het is een naar Nederlandse begrippen te beschouwen als een volkstuintje. Vele inwoners houden daar dieren, zoals varkens, kippen en eenden en verbouwen er groente en fruit. Ook hebben velen er honden ondergebracht, vaak bedoeld als waakhond.  

In november 2013 is Anda, samen met Anca, gestart met de bouw van een nieuw en groot asiel: Happy Dogs Moreni. In dit asiel verblijven zo'n 200 honden. Happy Paws dog sanctuary is nu voornamelijk bedoeld als laatste opvang voor de honden, die geadopteerd zijn en klaar gemaakt worden voor de reis óf voor de honden, die speciale zorg en aandacht nodig hebben.