FAQ - adoptie

Hoe kom ik in aanmerking voor een hond of kat?

Wanneer je interesse hebt in het adopteren van een hond of een kat, zijn de volgende stappen van belang. 

Stap 1

De eerste stap is het invullen van het intakeformulier voor een hond - intakeformulier voor een kat. Het intakeformulier is bedoeld om alvast een beeld te krijgen van het aspirant adoptiegezin.  

Omdat dit een vrij uitgebreide vragenlijst is, willen wij je erop attenderen dat er geen goede of foute antwoorden zijn. Het gaat ons erom bij verschil van visie in gesprek te gaan met elkaar. Afhankelijk van deze gesprekken zullen we de keuze maken wel of niet door te gaan met de adoptieprocedure.

Stap 2

Na ontvangst van het intakeformulier wordt een afspraak gemaakt voor een huisbezoek. Tijdens het huisbezoek wordt de woning, tuin en omgeving bekeken en wordt het intakeformulier doorgenomen. 

Stap 3

Wanneer het huisbezoek positief is, wordt de hond of kat klaargemaakt voor transport naar Nederland, Na ontvangst van een voorschot van € 50,-- wordt de hond of kat gereserveerd.  

Is de hond of kat al bij een opvanggezin in Nederland, dan kunnen andere afspraken gemaakt worden. Het is dan gebruikelijker om eerst kennis te maken met de hond of kat. 

Stap 4

Voor de hond of kat wordt een plekje gereserveerd voor transport naar Nederland. In de regel komen ze eens in de twee weken aan in Nederland. 

Laatst gewijzigd 09.09.2018

Wat zijn de kosten om een hond of kat te adopteren?

Hond

De adoptiebijdrage voor een hond bedraagt € 400,-- voor een hond jonger dan 7 jaar; € 350,-- voor een hond ouder dan 7 jaar en is inclusief transportkosten naar Nederland, veiligheidstuigje, paspoort en 4dx test. 

Kat

De adoptiebijdrage voor een kat bedraagt € 200,-- en is inclusief transportkosten naar Nederland, paspoort, vaccinaties en test op Fiv/Felv. 

Laatst gewijzigd 10.02.2024

Consumentenrecht

Er is sprake van "overeenkomst op afstand", omdat de hond of kat hoogstwaarschijnlijk via internet geadopteerd wordt en hiervoor een vergoeding (adoptiebijdrage) verstrekt wordt. Het moment waarop de koop wordt gesloten, is het moment, waarop het aanbod aanvaard wordt. Dat is bijvoorbeeld het moment waarop via de telefoon, sms, whatsapp of per email wordt toegezegd, dat de hond of kat 'geadopteerd' wordt. 

De adoptant heeft 14 dagen bedenktijd. Die 14 dagen beginnen de dag na de levering van de hond of kat. Wanneer de adoptant binnen die 14 dagen aangeeft, dat hij de koop ongedaan wil maken (herroepen), dan kan hij de hond of kat teruggeven en de adoptiebijdrage terugkrijgen. Maar uiteraard gaan wij ervan uit, dat de adoptant weloverwogen de beslissing heeft genomen om een hond of kat te adopteren en beseft, dat een periode van 14 dagen veelste kort is om elkaar te leren kennen.  

In de plaatsingsovereenkomst, die voordat de hond of kat herplaatst wordt, wordt de adoptant gewezen op deze bedenktijd en de mogelijkheid om de koop ongedaan te maken. 

Laatst gewijzigd 08.07.2023

* voor de volledigheid wordt opgemerkt, dat op de website gesproken wordt over adoptie en het adopteren van een hond of kat. Juridisch gezien kan een hond of kat niet geadopteerd worden: alleen natuurlijke personen kunnen geadopteerd worden. Het is wel algemeen taalgebruik en daarom gebruiken wij die termen.